Wiersz Marii Konopnickiej – „POD DOBREM”

 

„POD DOBREM” (Maria Konopnicka)

 
   
Jak Dwernicki pod Stoczkiem,

Tak Skrzynecki pod Dobrem

Jak szeroki kraj polski,

Sercem wsławił się chrobrem.
 
 
Cały korpus Rosena

Przez pięć godzin odpierał,

Aż za głowę się chwytał,

Ten moskiewski jenerał.
 
 
Jak ryś skakał tam dziki,

Łamał w gniewie giwory:

Co my? krzyczał mużyki!

- Lachy, ot - bohatery!
 
 
Jak pod stoczkiem konnicę,

Tak pod Dobrem piechotę,

Wawrzynami okryły

Sławy zorze te złote.
 
 
I zdumiała się Moskwa,

Kiedy na nas patrzyła -

- Czarodzieje! wróg szeptał -

Bo skąd w garstce ta siła?
 
 
Skąd ta siła, moskalu?

Ja ci zaraz to powiem:

Polak sercem się bije-

A ty - tylko ołowiem!