„Pamiętniki o powstaniu w Polsce 1830-31” gen. H. Dembiński